Pojištění odpovědnosti za škodu při lovu KOTAX

Žádost/změna

Základní informace

Žadatel/držitel pojistky

Podrobnosti o smlouvě

Počátek a konec pojištění

Pojistná smlouva je zpočátku uzavřena na dobu 3 let. Její platnost se prodlužuje o 1 rok, pokud není včas vypovězena.

Způsob platby/pojistitel

Způsob platby : ročně s platebním dokladem
Pojistitel: Gothaer Allgemeine Versicherung AG. Gothaer Allee 1, 50969 Kolín nad Rýnem

Pojistná částka a pojistné

Paušální krytí újmy na zdraví, škody na majetku a finanční ztráty: 20 000 000,00 EUR.
S odpočitatelnou částkou 300 EUR za majetkovou účast a aktiva
Prémie za lovecký rok: 50,60 EUR

Závěrečné prohlášení a podpisy

Kontaktní osoba

Pokud máte k tomuto tématu jakékoli dotazy, obraťte se na našeho specialistu:

Prok.
Thomas Kaufmann

Telefon: +43 3383 300 67
E-mail: t.kaufmann@kotax.com

Thomas Kaufmann

Kontaktní služba

Přejít nahoru